Jednorázové upratovanie

Cieľom našej práce je lepší vzhľad Vašich priestorov a nižšie náklady na ich údržbu. Čisté a udržiavané priestory majú pozitívny vplyv aj na výkon zamestnancov. Veľké podlahové plochy, výrobné haly, sklady a kancelárske priestory vo výrobe si však vyžadujú špecifické riešenia. Výkonné, bezpečné stroje, moderné technológie a vyškolený personál. To všetko zabezpečujeme s veľkým dôrazom na kvalitu vykonaných prác.
Vo výrobnej aj nevýrobnej sfére sa vyskytujú úlohy, ktoré si vyžadujú špecifické technologické postupy a ich vykonanie si vyžaduje veľkú odbornosť a znalosť problematiky. Ide najmä o čistenie špeciálnych materiálov a miest a čistiace či dezinfekčné práce vo výnimočných podmienkach. Aby nedošlo k poškodeniu materiálov, ohrozeniu zdravia osôb vykonávajúcich čistenie i ľudí pracujúcich či navštevujúcich čistené priestory ,je vhodné obrátiť sa na odborníkov.

STROJOVÉ ČISTENIE A POLYMERIZÁCIA PODLÁH
Zabezpečujeme pravidelné a radikálne čistenie podláh podlahovými automatmi. Čistením podlahovými automatmi vieme vyčistiť veľké plochy s vynikajúcim výsledkom. Plochy sú po čistení ihneď suché. Pri radikálnom čistení je podlaha doslova „drhnutá“ , vďaka čomu pri použití správnej chémie a kartáčov resp. padov vieme vyčistiť všetky typy podláh od akéhokoľvek znečistenia. Či sa jedná o mastné olejové znečistenie v priemysle, odery od kolies aut a vysokozdvižných vozíkov v garážach alebo zaschnuté zvyšky na podlahe po stavebných prácach.
VOSKOVANIE PODLÁH
Nanesením polymérovej disperzie (vosku) sa na podlahe vytvorí lesklý alebo matný ochranný protišmykový film ktorý zabráni vnikaniu nečisťôt do podlahy a tým predlžuje jej životnosť. Zavoskovaná podlaha je taktiež odolnejšia voči mechanickému poškodeniu a nevznikajú na nej čierne šmuhy od topánok prípadne manipulačných vozíkov. Voskujeme tieto typy podláh: PVC, linoleum, marmoleum, liaté ESD živicové podlahy…
KRYŠTALIZÁCIA PODLÁH
Kryštalizácia je technologický postup, ktorým dosahujeme vysoký lesk na podlahách, ktoré obsahujú vápenec. Jedná sa o mramorové, travertínové a terazzo podlahy. Ide tu vlastne o chemickú reakciu vápenca a aktivátora, pri ktorom dochádza k zmene štruktúry kryštálov na povrchu podlahy. Po kryštalizácii je podlaha krásne lesklá, s tzv „mokrým efektom“
ODSTRÁŇOVANIE GRAFITY A ANTIGRAFITY NÁTERY
Zabezpečujeme komplexný servis odstráňovania graffiti z fasád, stien, dverí, brán a karosérií vozidiel. Taktiež vykonávame preventívne nátery na ochranu pred grafity. Náter vytvorí na povrchu ochrannú vrstvu ktorá grafity neprepustí do podkladu a následne odstránenie je jednoduchšie. Tieto nátery majú minimálnu nasiakavosť, nemenia vzhľad fasády a nebránia priepustnosti pár.
ODPRAŠŇOVANIE PREVÁDZOK
Zabezpečujeme odprašňovanie výrobných, obchodných a skladových priestorov. Odprašnenie priestorov napomáha
nielen estetike ale aj výraznému zlepšeniu podmienok pre zamestnancov a zákazníkov.